Tiếng Việt
 • internet leased line
 • Kênh truyền P2p
 • Fiber home
 • SMS Brandname
 • Thuê máy chủ
 • Web hosting
 • Hoa don dien tu
Trang chủ Tin tức

Giải pháp cân bằng tải truy cập Inbound với thiết bị Peplink

  • Với khả năng Inbound Load Balancing, doanh nghiệp có giải pháp an toàn trước những sự cố đường truyền (Link Redundancy). Tuy nhiên nếu trục trặc nào dẫn đến sự cố chẳng hạn cả một nút mạng, sự cố nguồn cung cấp chung, hỏa hoạn (Disaster)... cần có phương án dự phòng khác. Trong trường hợp đó, bạn có thể sử dụng 2 vị trí khác địa lý nhau để Backup.   Hình 1. Mất Domain (Thương hiệu) khi trục trặc nghiêm trọng

   Giải pháp PepLink

   Bạn chỉ cần trang bị PepLink's Balance trên 2 hay nhiều Site:

   Khi một trong các Site bị sự cố nghiêm trọng dẫn tới mất toàn bộ kết nối với Internet thì Site còn lại sẽ vẫn hoạt động. Bạn có thể kiểm soát hoàn toàn thời gian gián đoạn này, tính bằng GIÂY! và như vậy, người dùng bên ngoài Internet hoàn toàn không nhận biết được sự cố này!


   Phương án triển khai
   Re-routing
   Trong trường hợp bình thường, cả hai Balance-A và Balace-B đều thực hiện phân giải Domain và cùng trỏ về Site chính.

   Khi sự cố xảy ra, Balance-A bị "chết" còn Balance-B vẫn tồn tại và chịu trách nhiệm phân giải Domain bình thường. Tuy nhiên người quản trị mạng cần cấu hình Routing policy thích hợp để phát hiện tình trạng mất kết nối Internet trong site chính và tự động định tuyến lưu lượng Internet qua Backup site.


    

Tin tức liên quan

HOTLINE : 0983.695.304