Tiếng Việt
 • internet leased line
 • Kênh truyền P2p
 • Fiber home
 • SMS Brandname
 • Thuê máy chủ
 • Web hosting
 • Hoa don dien tu
Trang chủ Tin tức

Hướng dẫn tích hợp SMS API Intercom

  • Link API: http://sms.intercom.com.vn:8686/APISMS.asmx hoặc http://103.17.237.29:8686/APISMS.asmx
   Mô tả hàm gửi tin nhắn SendMessage

   Bảng mô tả dữ liệu trả về từ hàm SendMessage


   Các bạn có thể download tài liệu hướng dẫn chi tiết tại đây

Tin tức liên quan

HOTLINE : 0983.695.304